Najnowsze szkolenia:
"Sukcesja przedsiębiorstwa" - 23 września 2019, godz. 9:00
"Sukcesja przedsiębiorstwa" - 27 czerwca 2019, godz. 9:00

Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest firma STAR-CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Krzyżanowicach, uli. Mickiewicza 23. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Jak przetwarzamy dane?

Usługodawca jest administratorem Twych danych. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twe dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika jeśli zapisał się na szkolenie.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twych danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Mamy prawo udostępniać Twe dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD możesz się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: biuro@starconsulting.pl

Zarządzanie ciasteczkami

Jeśli nie zgadzasz się na przetrzymywanie plików cookies, możesz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzega się, że zablokowanie obsługi plików cookies koniecznych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, podtrzymania preferencji użytkownika może zaburzyć, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Ciasteczka

Witryna szkolenia.starconsulting.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

W ramach strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w Twym urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w Twym urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację Twojego interfejsu;
 • „własne” – zamieszczane przez stronę;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż strona;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twej przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.