Najnowsze szkolenia:
"Sukcesja przedsiębiorstwa" - 23 września 2019, godz. 9:00
"Sukcesja przedsiębiorstwa" - 27 czerwca 2019, godz. 9:00

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez ulepszanie świadczonych usług, wprowadzenie usługi coworkingu za pomocą przeprowadzonych prac adaptacyjnych pomieszczeń, oraz zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia”

mająca na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności lokalnego przedsiębiorstwa wraz ze zwiększeniem zatrudnienia poprzez adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz wprowadzeniu technologii OZE
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa